foto: minitransat



Zcela nový design tlodě ATLANTIK FT 70 (typ lodě Bénéteau Figaro II).